English

UKRAINA

 

Folkloro grupė CHERVONA KALYNA

Vadovė Nadia Labunska

Ukrainiečių folkloro grupė „Chervona kalyna“ susibūrė 1986 m. Lukos kaime, kurio dainavimo tradicijai ir atstovauja. Jai būdingos lyriškos daugiabalsės dainos – baladės, kazokų, vestuvių, meilės dainos, lopšinės ir kt. Jų melodija – su pobalsiais, dažnai improvizuojama.

Kaip patys atlikėjai sako, Lukos kaimo dainų tvarumas susijęs su gyvenimo aplinkybėmis, asmenine patirtimi, visuomenine padėtimi, tautos dvasinėmis ir fizinėmis pastangomis, tėvynės meile, idealizuojančia Ukrainos praeityje vykusius karus ir jų herojus.

 

Amatininkai

Dekoratyvinės tapybos meistrės Valentyna Panko, Tetiana Harkava ir Liliia Gyrenko

 Petrykivkos dekoratyvinės tapybos pradžia siekia XVIII a. aštuntąjį dešimtmetį – tuomet žmonės fantastinėmis gėlėmis ir natūralios gamtos elementais poetiškai vaizdavo juos supantį pasaulį ant namų sienų. Vėliau tai tapo neatskiriama visos buities dalimi – pradėta piešti ant šaukštų, skrynių, lėkščių. Geriausią ranką turėję meistrų namai sulaukdavo pagyrų, esą juose – tarsi bažnyčioje. Tapyba formavo vertybes, pasaulėžiūrą – jos neįvaldžiusieji buvo laikomi tuščiadvasiais, nesekusiais tradicijų!

 Pamažu nuo vietinių atsiskyrė profesionalūs menininkai, folkloro ir gamtos simbolius tapę ant skrynių, muzikos instrumentų, popieriaus. Antrasis pasaulinis karas vos nesunaikino tradicijos, todėl jos gelbėti ėmėsi Fediras Panko: darbus pristatė parodose ir mugėse, rengė kūrybines dirbtuves, atidarė mokyklą, žinias perdavė savo vaikams. Vieną jų – Valentyną Panko – sutiksime festivalyje. Ji – įvairių prizų laureatė, mokytoja, jos darbai eksponuojami Ukrainos ir užsienio šalių parodose. Kartu su ja atvyks dar dvi žymios dekoratyvinės tapybos meistrės – Tetiana Herkava ir Liliia Gyrenko.

2013 m. Petrykivkos dekoratyvinė tapyba įtraukta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.