Dainų diena 2018
Akmenės rajonas

Sausio 27 d.

Pusiaužiemio koncertas. Tądien, kai meška verčiasi ant kito šono ir pradeda žįsti leteną, koncertu žadinsime pavasarį ( J. Smirnova)

 

Vasario 25 d.

Rajono vaikų ir moksleivių - lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų - konkursas “Tramtatulis” (S. Burgienė) 

 

Vasario 28 d.

Užgavėnių šurmulynas Naujojoje Akmenėje, Kruopiuose, Akmenėje, Ventoje, Klykoliuose, Kivyliuose, Ventoje, Alkiškiuose. Persirengėliai, aplankę kaimus, miestelius, susirinks prie laužų. Kausis Kanapinis ir Lašininis, persirengėliai demonstruos kaukes, varys žiemą iš kiemo

 

Kovo 4d.

Kaziuko mugė Ventoje. Dalyvaus prekybininkai, tautodailininkai iš Akmenės ir Kuršėnų. Vyks koncertas (D. Jankuvienė)

 

Balandžio 22 d.

Renginys “Aušta Velykėlės, mūsų Velykėlės” su folkloro kolektyvais rajono kultūros centre (S.Burgienė)

 

Balandžio 23 d.

Velykėlės Ventoje. Margučių ridenimas, didžiausio margučio rinkimai (D. Jankuvienė)

 

Balandžio 23 d.

Velykėlės Kruopiuose. Koncertas, žaidimai, margučių konkursas paroda (G.Baliulienė)

 

Balandžio 23 d.

Renginys “Padainuosim, patrepsėsim, šv. Jurgiui žemę atrakint padėsim” Akmenėje. Kapelos varžysis dėl Jurgio prizo (A. Norkienė)

 

Gegužės 5 d.

Motinos dienos paminėjimas rajono kultūros centre, Ventoje

 

Gegužės 27 d.

Tradiciniam “Žemaitiškam smuikeliui - 35”. Medžio drožėjų pleneras, tautodailininkų mugė, regiono liaudiškų kapelų pasirodymai

 

Birželio 4 d.

Z. ir P. Lopetaičių sodyboje seminaras “Liaudies instrumentų gamyba” (jei finansuos ministerija)

Birželio 23 d. 

Joninių šventė kultūros centre, Ventoje, Alkiškiuose, Klykoliuose, Kivyliuose

 

Birželio 23 d.

“Prie Dabikinės krantų, tarp žalių pušų”. Poezijos skaitymas Joninių naktį Akmenėje, Akmenės gamtos ir kultūros parke, Bučinio slėnyje. Dalyvaus poetai iš Šiaulių, Marijampolės, Mažeikių, Telšių

 

Birželio 23 d.

Teatralizuotas Paparčio žiedo ieškojimas Kruopiuose (G. Lunkevičienė, R. Urbonienė)

S. Daukanto memorialinis muziejus

Danutė Veisienė

Mob.: 8~618 29 840


Balandžio 5d.

Parko šventė “Sugrįžtančių paukščių belaukiant”


Lazdynų Pelėdos muziejus

Janina Čibirienė

Mob.: 8~682 36 150

 

Balandžio 5d.

Per arko šventė “Sugrįžtančių paukščių belaukiant”

Gegužės 21 d.

Šeštinių atlaidai. Po šv. Mišių žemaitiška gegužinė su folkloro elementais

 

Papilės KLC Kairiškių filialas

Algis Urnikis

Papilės kultūros ir laisvalaikio centras

Virginija Kupstienė
Tel.: (8~425) 32798, mob.: 8~686 98 250

                                                            
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai

Sausis

Per metus rajono bibliotekose vyko įvairių etnokultūrininkų renginių. Įgyvendintas projektas “Etnokultūra ir jos sklaida Akmenės rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose”, finansuotas Kultūros ministerijos. Projekto vadovė VB direktorė Zitos Sinkevičienė. Išleistas leidinys “Etnokultūra ir biblioteka” ir pristatytas rajono bibliotekose

Z. Sinkevičienė

 

Sausis

Kelionė į sakmių ir legendų šalį (jeigu projektą finansuos Kultūros ministerija). Etnokultūrinė popietė su pasakų senele

O. Janionienė, A. Gerulskienė, N. Brasienė

 

Vasario 17 -

kovo 3 d.

Užgavėnės. Spaudinių paroda Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriuje

 

Vasaris

Konkursas (jeigu parems projektą). Tradicinis gražiausių, įdomiausių Užgavėnių kaukių konkursas, kaukių apdovanojimas

O. Janionienė, A. Gerulskienė, N .Brasienė

 

Kovas     

Etnokultūrinė pasakų popietė (jeigu projektą finansuos)

O. Janionienė, A. Gerulskienė, N. Brasienė

 

II ketvirtis

Rimšų kaimo istorija. Kraštotyrinis darbas apie nykstantį kaimą

Daubiškių kaimo biblioteka, G. Gaučienė

 

Balandžio 14 d.

Popietė “Velykų belaukiant”

Jučių kaimo biblioteka, A. Andriuškienė

 

Balandžio 5 - 24 d.

Spaudinių paroda

 

 

Balandžio 20 d.

Ridu ridu margučiai

Daubiškių kaimo biblioteka, G. Gaučienė

 

Balandžio 23 d.

Jurginių šventė bibliotekoje ir lauke su Jurginių papročiais

Vegerių kaimo biblioteka, O. Raudytė

 

Balandžio 24 d.

Vaikų velykėlės. Vaikai bibliotekoje ridens margučius, piešia kiaušinių  raštus

Kairiškių kaimo biblioteka, J. Čibirienė

 

Balandžio 24 -

gegužės 9 d.

 

Spaudinių, prozos, poezijos kūrinių paroda, skirta Motinos dienai

 

Balandžio 26 d.

Etnografinė popietė apie liną, kuris rengia ir dengia

Papilės k. biblioteka, R. Karalienė, Z.Ramanauskienė

 

Balandis

Konkursinė marginių paroda (jeigu projektą finansuos)

O. Janionienė, A. Gerulskienė, N. Brasienė

 

Balandis

Margučių šventė

Agluonų kaimo biblioteka, R. Papirtienė

 

Gegužė

Išvyka į rajono muziejus

O. Janionienė

 

Gegužės 12 d.

Viktorina. Bus prisimenamos Užgavėnės, Velykos, Kūčios, Kalėdos su joms būdingais žaidimais, burtais, valgiais

Sablauskių kaimo biblioteka, V. Janušauskienė

 

Gegužės 26 d.

Sekminių popietė

Kruopių kaimo biblioteka, R.Urmonienė

 

Gegužės 28 d.

 

Šeštinių šventė Apžadų kapeliuose (švenčiama kasmet). Po pamaldų - tradiciniai pietūs: didžkukuliai, gira ir alus. Gegužinė

Kairiškių kaimo biblioteka, J.Čibirienė

 

Birželio 7 - 28 d.

Spaudinių ir literatūros paroda Joninių proga

Birželis Edukacinė ekskursija po Kairiškių etnografines vietas

Kairiškių kaimo biblioteka, J.Čibirienė

 

Birželis

Išvykos pas tautodailininkę Eleną Adomaitienę, gyvenančią Akmenėje, ir į etnografinę Bronės Petrylaitės sodybą Kruopiuose 

O. Janionienė

 

Birželis - liepa

Pokalbiai apie lietuvių mitologiją, padavimus, sakmes ir burtus

(Agluonų kaimo biblioteka, R.Papirtienė)

 

Birželis

Etnografinė ekspedicija po išnykstančius kaimus

(Agluonų kaimo biblioteka, R.Papirtienė) 

Informacija parengė

Antanas Gabalis

 (8~425) 57133, mob.: 8~687 16 350