Dainų diena 2018
Prienų KC

Prienų Kultūros centras

Kviečia balandžio 12 d. į premijos įteikimo ceremoniją

Tai vienintelis tokios apimties daugiafunkcinis kultūros židinys, bei traukos centras rajone, tenkinantis ne tik Prienų miesto, bet ir viso rajono gyventojų kultūrinius poreikius. Bendraujant ir bendradarbiaujant su rajono kultūros, švietimo, verslo ir kitomis įstaigomis rajone, profesionaliais respublikos atlikėjais, kraštiečiais, tautodailininkais, kūrybingais, iniciatyviais jaunais žmonėmis, PKC ieško naujų darbo formų, stengiasi novatoriškiau pažvelgti į mėgėjų meno sklaidos būdus, puoselėja etninę kultūrą, organizuoja įvairaus žanro renginius. PKC daugiau dėmesio planuoja skirti edukaciniams renginiams, suaktyvinti parodinę veiklą, išplėsti meno kolektyvų koncertinę veiklą.

Konkursinis finansavimas – efektyviausias būdas racionaliai panaudoti lėšas. Vis dažniau finansavimas skiriamas konkrečios idėjos įgyvendinimui. Per pastaruosius metus buvo sėkmingai įgyvendinta nemažai įdomių projektų idėjų. Tikslas – surinkti, susisteminti turimą vaizdo ir fotografuotą medžiagą į vientisą mėgėjišką filmą „Tėviškėje prasideda žmogus...“. Pagrindinis šio projekto rėmėjas – Kauno apskrities viršininko administracija. Projekto partneriai – Prienų rajono savivaldybės administracijos kultūros skyrius, Prienų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Prienų kultūros centras, laikraštis „Gyvenimas“, Prienų krašto muziejus. Įgyvendinat šį projektą, buvo panaudota rajone turima archyvinė medžiaga, filmuota medžiaga iš rašytojos Elenos Kurklietytės asmeninio archyvo, buvo surengta keletas susitikimų su filmo herojais, specialiai šiam projektui nufilmuoti interviu Lietuvos Liaudies Kultūros Centre. Parengtas filmas buvo pristatytas partneriams, rėmėjams, bet pirmiausia – pagrindiniams filmo herojams – gerbiamiems Justinui Marcinkevičiui ir Vytautui Bubniui, kurių įvertintas ir „palaimintas“ pasklido po rajono mokyklas, kultūros ir kitas įstaigas. Per pristatymą miesto visuomenei filmo kūrėjai susilaukė draugiškų patarimų ir racionalių pasiūlymų – tęsti šį sumanymą ir sukurti filmus apie kitus įžymius ir gerbiamus krašto žmones.

2005 m. Prienų kultūros centro iniciatyva buvo įgyvendintas projektas „Nemunas man...“. Projekto idėja – suburti Kauno apskrities fotografuojančius ir filmuojančius mėgėjus, kurie pagal duotą temą fiksuotų Nemuną originaliu aspektu. Tai galėjo būti ne tik gražūs vaizdai prie Nemuno, bet ir žmonės, gyvenantys šalia, reportažai ar įvykiai, susiję su šia upe. Šio projekto tikslas buvo suteikti grupei bendraminčių žmonių ir toliau bendradarbiauti – tiems, kurie fotografuoja bei filmuoja, ir tiems, kurie užsiima gamyba. Prienų kultūros centras buvo šio projekto idėjos autorius ir koordinatorius.

2006 m. savitas suvalkietiškų kanklių ansamblis mini savo gyvavimo ir kūrybos 100- ąsias metines. Tai Skriaudžių kanklių ansamblis „Kanklės“. Šia proga Prienų rajone planuojama surengti įvairiausių renginių : konferenciją, koncertus, vakarus – susitikimus su kanklininkais, ekspediciją.

1906 metais vienas žymiausių Lietuvos kanklininkų Pranas Puskunigis (1860 – 1946) Skriaudžiuose įkūrė kanklių ansamblį, kuriam 1984 metais buvo suteiktas ansamblio „Kanklės“ vardas. Šiandien tai seniausias ansamblis Lietuvoje, šiais metais besiruošiantis švęsti 100-to metų jubiliejų.

2006 metų kovo 10 dieną Nacionaliniame dramos teatre ansambliui „Kanklės“ įteikta prestižinė „Aukso paukštė“ - Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtas apdovanojimas, nuo 1999-ųjų kasmet skiriamas geriausiems folkloro mėgėjų kolektyvams bei tradicinės muzikos atlikėjams.

2005-ųjų metų vasarą Skriaudžių kultūros centre buvo organizuota jaunimo stovykla „Mažoji Romuva“. Stovyklos dalyviai susipažino su ansambliu „Kanklės“, mokėsi kankliuoti, dainuoti lietuvių liaudies dainas, karpyti karpinius, žoliauti, pinti vainikus bei austi. Džiaugiamės, jog tarp stovyklos dalyvių atsirado tokių jaunuolių, kurie susižavėjo kanklių muzika ir papildė „Kanklių“ ansamblio gretas.

2006 m. Prienų kultūros centras pirmą kartą, bendradarbiaujant su VšĮ „Medžio drožėjai“, per Užgavėnes įgyvendino projektą „Ledinės fantazijos“. Nors Suvalkijos regione Užgavėnes nėra labai būdinga švęsti, tačiau Prienuose jos laukiamos, vyksta linksmai ir įtraukia labai daug dalyvių. Šiemet visi Užgavėnių dalyviai turėjo galimybę tapti ledo skulptoriais.

Kultūros centras kartu su filialais per metus surengia virš 200 mėgėjų meno kolektyvų pasirodymų, 150 renginių skirta vien etninės kultūros puoselėjimui, o profesionalai neaplenkia Prienų ir surengia 20 renginių per metus: akademinių koncenrtų, spektaklių, parodų. Aktyvūs yra vaikų ir jaunimo renginiai, kurių per metus surengiama link 200, o juose dalyvių susirenka per dešimtį tūkstančių.

 

Prienų KC direktorė Zita Kuzminskienė, darbo tel.: (8 319) 60374

duomenis patalpino I. Gučienė