Dainų diena 2018
Druskininkų miestas

 

Sausio 6 d. 

Trys karaliai. Atsisveikinimas su Kalėdų eglute Druskininkų pramogų aikštėje

Sausio 15 d.

Druskininkų savivaldybės folkloro ansamblių sueituvės “Senolių takais bevaikštant” Leipalingio laisvalaikio salėje

Sausio 28 d.

Tradicinių dainų ir šokių vakaras “Dainų nupinsim pynę” Viečiūnų laisvalaikio salėje

Vasario 24 d.

Vakaronė “Užsigavėkim, sveteliai” Leipalingio laisvalaikio salėje

Vasario 26 d. 

Užgavėnių šventė Druskininkų pramogų aikštėje

Vasario 28 d.

Užgavėnių šventė Viečiūnuose

Vasario 28 d.

Vakaronė “Užgavėnių pokštai” Ricielių laisvalaikio salėje

Kovo 19 d.

Liaudies muzikos ansamblių varžytuvės Druskininkų kultūros centre

Balandis - gegužė

Edukacinė programa “Lineli mėlynžiedi” Ricielių laisvalaikio salėje. 

Folkloro ansamblis “Nendrelė” senaisiais lino apdirbimo įrankiais demonstruos lino apdirbimą: kūlimą, mynimą, šukavimą, verpimą,  siūlų ir audinių balinimą,  dažymą augaliniais dažais, audimą. Demonstravimą papildys linaraučio, verpimo, audimo dainos, paskaitos apie senuosius audinių, juostų raštus (jeigu KM finansuos projektą)

Balandžio 7 d.

Vaikų popietė “Velykų belaukiant” kartu su folkloro ansambliu Leipalingio laisvalaikio salėje

Balandžio 17 d.

Renginys, skirtas šv. Velykų šventei, Druskininkų pramogų aikštėje

Balandžio 18 d.

Margučių paroda Ricielių laisvalaikio salėje

Balandžio 23 d.

Atvelykio popietė Viečiūnų laisvalaikio salėje

Gegužės 13 d.

Druskininkų savivaldybės folkloro ansamblių susiėjimas “Uždainuokim, sesės, broliai” Viečiūnų laisvalaikio salėje

Birželio 23 d.

Joninių šventė Druskininkuose, Leipalingyje, Viečiūnuose, Ricieliuose

Birželio 26 - liepos 2 d. 

13-oji šeimų stovykla “Šeimos tradicijos”. Tai respublikinis renginys, vykstantis nuo 1991 m. Stovyklautojai - šeimos su vaikais iš įvairių Lietuvos vietovių. Stovykloje klausomasi paskaitų etninės kultūros temomis, mokomasi tradicinių amatų, dainų, šokių, gaminami tradiciniai valgiai, lankomos įžymios kultūrinio paveldo Druskininkų apylinkių vietos. Vaikų amžius neribojamas, jiems sudaroma atskira programa (net iki 5 metų sudaroma atskira programa).

Stovykloje tradiciškai bus mokoma  jau pamėgtų amatų (juostų audimo, verbų, sodų rišimo, kalvystės, drožybos, karpymo iš popieriaus, pynimo iš vytelių, keramikos) bei naujų amatų  (papuošalų gamybos iš akmens, klumpdirbystės, kompozicijų iš augalų kūrimo, pynimo iš karbijų, kibirėlių gamybos iš liepos žievės ir beržo tošies)

Lina Balčiūnienė
(8~313) 53 122, 8~616 31 249

Vasario 28 d.

Užgavėnės Kalviškių mikrorajone. Dalyvaus Druskininkų “Ryto” gimnazijos folkloro ansamblis “Racilukai”

Balandžio 21 d.

Jurginių vakaronė Druskininkų “Ryto” gimnazijoje. Dalyvaus folkloro ansamblis “Racilukai”

Lina Dudulienė
(8~313) 45 546