English

Festivalio "Baltica 2017" tema "MES IR GAMTA"

 

Mes ir gamta“ – tokią festivalio „Baltica“ temą pasirinkome. Ja norime pabrėžti tradicinių kultūrų išsaugotą pasaulio, gamtos, kaip gyvo, dvasios sklidino organizmo, suvokimą.

Tai atspindi žinios ir mitiniai, simboliniai vaizdiniai, susiję su gyvosios gamtos reiškiniais – paukščiais, gyvūnais, augalais, įgyjančiais pranašų, mokytojų, globėjų, protėvių, dievų, dvasių reikšmes.

Tai pasakytina apie tradicinėje sampratoje tik sąlyginai pavadintiną negyvąją gamtą, su jai priskiriamomis gyvybingumo, šventumo ar demoniškumo prasmėmis. Gyvi yra kraštovaizdžio elementai – upės, ežerai, šaltiniai, miškai, kalnai, net akmenys, ką jau kalbėti apie mūsų žemę –žmogaus gimtinę, jo gerovės, klestėjimo teikėją.

Atmosferos reiškiniams – lietui, sniegui, rasai, vėjui, perkūnijai, gamtos stichijoms – ugniai, vandeniui, orui, žemei priskiriama ne tik fizinė, bet ir dvasinė prigimtis.

Visas mus supantis pasaulis, visatos ar kosmoso sąranga, dangaus kūnai yra dieviško prado ir saistomi tarpusavio ryšių.

Žmogus gamtos aprėptyje esti lyg to paties kūno dalis, jo veiklos grindžiamos pagarba aplinkai, darnos santykiu su ja, auginančiu gyvenimo džiaugsmą, pilnatvės patyrimą.

Toks temų laukas ir jį išreiškiantis nematerialusis kultūros paveldas atliepia pažangias šiuolaikines žmogaus santykio su gamta ir pasauliu, darnios plėtros nuostatas.