Dainų diena 2018
Prienų rajonas

Sausis

Kūrybinis procesas “Ledinės fantazijos” Prienų kultūros centre

 

Sausis

Trijų karalių šventė Išlauže

 

Sausis

Etnografinė popietė. Svečiuose Jundeliškių folkloro ansamblis

Užuguosčio kaimo seklyčioje

 

Sausis - vasaris

Atranka į tradicinę rajono folkloro šventę “Oi būdavo, būdavo...”

Jiezno kultūros centre, Ašmintos laisvalaikio salėje, Kunigiškių  etnokultūros centre, Skriaudžių suvalkiečių kultūros centre

 

Vasaris

Tradicinė rajono folkloro šventė “Oi būdavo, būdavo...” Prienų kultūros centre

 

Vasaris

Užgavėnės Prienuose. Persirengėlių vaikštynės

 

Vasaris

Užgavėnių šventė Kašonyse, Naujojoje Ūtoje, Balbieriškyje, Ašmintoje, Jiezne, Vyšniūnuose, Vėžionyse, Veiveriuose, Išlauže, Šilavote, Pakuonyje, Skriaudžiuose

 

Vasario 20 - 23 d.

Praktiniai mokymai Užgavėnių kaukėms pasigaminti, tradicijų ir papročių aiškinimas Balbieriškio pagr. mokykloje, Prienų krašto muziejuje

 

Vasario 24 d.

Literatūros paroda “Kaukės ir Užgavėnių persirengėliai” Išlaužo kaimo bibliotekoje

 

Vasario 25 d.

Literatūros paroda “Žiema, žiema, bėk iš kiemo” Mozūriškių kaimo bibliotekoje

 

Vasario 27 d.

Literatūros paroda “Užgavėnės - žiemos palydų šventė” Prienų viešojoje bibliotekoje

 

Vasario 28 d.

Kaukių karnavalas “Šalta žiema šalin eina - jau pavasaris ateina” prie laužo

 

Vasario 28 d.

Vakaronė “Kaukių balius”  Vėžionių kaimo bibliotekoje

 

Vasaris

Popietė “Žiema, žiema, bėk iš kiemo” Antakalnio kaimo bibliotekoje

 

Vasaris

“Užgavėniukės” su Revuonos pagr. mokykla Prienų krašto muziejuje

 

Kovo 2 d.

A. Rasmislavičienės knygos “Dienos darbeliai - plonos drobelės...” pristatymas Kunigiškių kaimo bibliotekoje, kultūros namuose

 

 

Kovas

Renginiai, skirti Knygnešio dienai paminėti, Ašmintos, Antakalnio kaimų bibliotekose, Prienų viešojoje bibliotekoje, Tartupio, Stakliškių, Jiestrakio, Išlaužo, Purvininkų, Putrišių, Šilavoto, Sūkurių kaimų bibliotekose

 

Kovas

Tautodailininkų (audėjų, drožėjų, tapytojų) meno dirbinių paroda, skirta Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui, Jiezno kultūros centre

 

Kovo 16 d.

Popietė “Knygnešių šventa gadynė”  Stakliškių kultūros centre

 

Kovas

Etnopamokėlė “Lietuvių tautinis kostiumas “Stakliškių kultūros centre

 

Kovas

Juozapinių vakaruškos Balbieriškio kaimo seklyčioje 

 

Kovo 22 d.

Rajoninė jaunųjų kraštotyrininkų popietė “Neteršk vandens, ugnies, gerbk žemę, medį!” Prienų kultūros centre

 

Kovas

Literatūros paroda. A.Rasmislavičienės knygos” Dienos darbeliai - plonos drobelės...” aptarimas Naujosios Ūtos kaimo bibliotekoje

 

 Balandis

“Supkit, meskit mane jauną”. Etnografinių papročių atvelykio vakaronė Jiezno kultūros centre

 

Balandis

Rajoninė mokinių technologijų darbų paroda “Velykų belaukiant” Prienų “Ąžuolo” pagrindinėje mokykloje

 

Balandis

Velykiniai renginiai  Prienų viešojoje, Kunigiškių, Skriaudžių, Balbieriškio kaimų bibliotekose

 

Balandis

Pavasario šventė “Velykos, Velykos pas mus” Ašmintoje, Užuguostyje, Vyšniūnuose, Veiveriuose, Pakuonio mokyklos muziejuje, Šilavote, Naujojoje Ūtoje

 

Balandis

Darbų paroda “Kas gražiausiai mezga, siuvinėja” Veiverių kaimo bibliotekoje

 

Balandis

Praktikumas “Kiaušinių marginimo technika” Stakliškių kultūros centre

 

Balandis

Konferencija, skirta ansamblio “Kanklės” 100 metų veiklos jubiliejui, Skriaudžių kultūros centre

 

Balandis

1 - 12 kl. mokinių kūrybos konkursas “Mūsų krašto vyturiai” Prienų “Ąžuolo” pagrindinėje mokykloje

 

Balandis

Rajono kudirkaičių spiečius Prienų spec. internate

 

Gegužės 1 - 31 d.

Literatūros paroda “Tegul kanklių garsas skambės...” (Skriaudžių ansambliui - 100) Prienų viešojoje bibliotekoje

 

Gegužė

Etnopamokėlė “Legendomis ir padavimais apipintas Stakliškių kraštas” Stakliškių kultūros centre

 

Gegužė

Etnoekspedicija “Mūsų krašto liaudies dainos” Šilavote

 

Gegužė

Rajono vaikų ir jaunimo organizacijų sąskrydis “Tvarkome kultūros paminklus”.

Org. Prienų švietimo centras

 

Gegužė

Tradicinė rajono dainų šventė “Tykiai tykiai Nemunėlis teka...” Prienuose

 

Birželis

Joninės Skriaudžiuose, Balbieriškyje, Jiezne, Naujojoje Ūtoje, Kašonyse

 

Birželis

Jaunimo sambūris “Trumpiausios nakties stebuklas” Prienuose

 

Nuolat,

pagal poreikį

Prienų krašto muziejuje vykdomos tęstinės ilgalaikės programos:

·   “Lino kelias iki staklių”

·   “Pasakų pasauly”

·   “Krašto buitis ir tautodailė”

·   “Duonos kelias” ir kt.

 

Informaciją parengė

Dalė Zagurskienė

(8~319) 60375