English

Kūrybinė laboratorija veiks liepos 7 ir 8 dienomis nuo 10 val. Lietuvos nacionalinio kultūros centro Mažojoje salėje. Jos tikslas – supažindinti festivalio dalyvius ir skirtingų šalių tradicijomis besidominčius Lietuvos žmones su išskirtiniais vienos ar kitos kultūros reiškiniais, pačių į festivalį atvykusių kolektyvų vadovų, kitų asmenų veiklomis, perduodant, mokant šių tradicijų, kaip kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių jų išsaugojimu rūpinasi valstybė ir pan. Šiuokart svečiai kviečiami pasidalyti ir su gamtos pažinimu, santykiu su ja susijusiomis žiniomis, pasaulėjautos ypatybėmis.