Dainų diena 2018
Šiaulių miestas

 

Sausio 6 d.

Trijų karalių eitynės, Prakartėlės aplankymas ir religinio folkloro koncertas Šiaulių katedroje, akcentuojant religinę - istorinę šios šventės pusę bei su ja susijusias etnines tradicijas

Sausio 20 d.

Respublikinė etnokultūrinė moksleivių konferencija “Mitinis poetinis gyvūnų ir augalų pasaulis” Romuvos vidurinėje mokykloje.

Tai jau 5-oji konferencija (1-oji įvyko 2002 metų sausį). Dalyviai - 5 - 12 klasių moksleiviai. Trys pirmosios buvo Šiaulių miesto, 2005m. konferencijoje dalyvavo ir mokiniai iš Marijampolės, Skuodo, Kėdainių. 2006 m. planuoja dalyvauti Šiaulių, Kuršėnų, Klaipėdos, Vilniaus ir kt. moksleiviai. Konferencijos tikslas: suvokti pasaulį aplink save, save - pasaulyje; domėtis etnokultūra - tautosaka, tautodaile, liaudies muzika, papročiais, liaudies medicina, astrologija ir kt.; tyrinėti, ieškoti įdomių, svarbių sau ir bendraamžiams dalykų; rinkti, klasifikuoti, apibendrinti duomenis, dalytis patirtimi. Darbų pobūdis: individualūs ir grupių žodiniai, stendiniai pranešimai, sceninės improvizacijos, montažai, informacija apie etnokultūrines ekspedicijas; dailės ar technologijos darbų parodėlės ir pan.

Informacija: Vida Norvaišienė, (8~41)552898 (d.), (8~41) 514137 (n.)

 

Sausis 

Seminaras “Pasakų vaikams vertinimo kriterijai” ikimokyklinių įstaigų ir pradinių klasių  pedagogams L/D “Klevelis”

Sausio 27 d.

Folkloro ansamblio “Auda” ir kapelijos “Turava” kompaktinių plokštelių pristatymas

Vasaris   

Praktikumai vaikams ir tėveliams “Užgavėnių kaukės” miesto mokyklose

Vasario 16 d.

Folkloro vakaronė Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Šiaulių m. kultūros centre

Vasario 26 d.

Folkloro ansamblio “Auda” persirengėliai šurmuliuos ir gros Užgavėnių šventėje Rumšiškėse

Vasario 28 d.

Užgavėnės. Šventė prasidės miesto mikrorajonuose, jos kulminacija ir ubagų balius - miesto centre (prie “Senojo dvaro” arba P. Višinskio aikštėje). Šventėje šurmuliuos ir folkloro ansamblio “Auda” persirengėliai

Kovo 4 d.

Kapelija “Turava” pristato Mykolo Žalneravičiaus kūrybos dainų kompaktinę plokštelę

Kovas 

Praktiniai kursai moksleiviams “Margučių raštai” kultūros centre ir miesto mokyklose. Dalyviams siūlomos darbo grupės, kuriose tautodailininkai mokys ne tik tradicinių kiaušinių marginimo būdų, bet ir šiaudinių sodų, paukščių gamybos, popieriaus karpinių ir kt.

Kovas 

Apskrities ikimokyklinių įstaigų darbuotojų konferencija “Tautosaka ikimokykliniame ugdyme” L/D “Klevelis”

Informacija: Grita Tolutienė, (8~41)523920 (d.)

Balandis

Vaikų folkloro ansamblio “Abrūsėlis” vaidinimai “Kiškutės margučiai” įvairiose miesto įstaigose

Balandis

Seminaras “Instrumentinis folkloras ugdymo procese”. Dviejų dienų teorinis - praktinis seminaras, kurio metu teorija planuojama derinti su liaudies instrumentų (šiaudo birbynių, skudučių, kanklių ir kt.) gamyba bei mokytis groti įvairiais liaudies muzikos instrumentais

Informacija: Arūnas Stankus, (8~41)553377 (n.), 8~650 12143

Balandžio 23 d.

Velykėlės Šiaulių m. kultūros centre. Dalyvaus vaikų folkloro ansambliai, marginsim bei ridensim kiaušinius, kepsim ir valgysim atvelykio kiaušinienę, mokysimės tradicinių vaikiškų žaidimų ir ratelių

Gegužė

Folklorinių šokių varžytuvės “Patrepsynė 2006”. Pernai varžytuvėse dalyvavo vien Šiaulių miesto moksleiviai, o šiemet kviečiamos ir apskrities moksleivių grupės

Informacija: Diana Martinaitienė, (8~41)525693 (d.), 8~698 37420

Gegužės
27 - 28 d.

Vaikų kermošėlis “Suskrido paukšteliai maži ir dideli”. Geriausių miesto vaikų folkloro ansamblių ir festivalio svečių koncertas 10 - ajame vaikų mėgėjų meno kolektyvų festivalyje “Saulės vaikai”

Gegužė

Ansamblio “Sidabrinė gija” ir Pensininkų asociacijos renginys, skirtas Motinos dienai

Gegužė

Tautinių mažumų kultūros bendrijų tradicinis renginys “Susiburkime kartu”. Dalyvaus folkloro ansamblis “Auda” ir kapelija “Turava”

Birželis

Vaikų folkloro ansamblių ir vadovų vasaros stovykla Šiaulių rajone

Birželis

Pasitinkant folkloro ansamblio “Auda” 20 metų jubiliejų - išvažiuojamieji koncertai Šiaulių rajone

Birželio 23 d.

Joninės prie Pašvinio ežero. Folkloro ansamblis “Auda” pakvies savo draugus ir gerbėjus švęsti trumpiausią metų naktį

Kiekvieną mėnesį praktikumai “Mano tautinis kostiumas”

Šiaulių m. kultūros centro Etninės kultūros skyrius 
Sigita Milvidienė
(8~41) 525693

Sausio 29 d.

Žiemos šventė prie Rėkyvos ežero. Linksmins liaudiškos kapelos

Vasario 28 d.

Užgavėnės prie Rėkyvos kultūros namų

Balandžio 23 d.

Atvelykio šventė prie Rėkyvos kultūros namų

Gegužės 5 d.

Koncertas Motinos dienai

 

Birželio 3 d.

Vakaronė Tėvo dienai

Birželio 23 d.

Joninės prie Rėkyvos ežero. Masinėje šventėje dalyvaus ir tradicinės, ir šiuolaikinės muzikos atlikėjai

Šiaulių m. kultūros centro Rėkyvos kultūros namai  
Olga Osetrova
(8~41) 519109

Sausio 13 d.

Popietė “Sušaudyta ramybė”, skirta Laisvės gynėjų dienai. Dalyvaus folkloro ansamblis “Sedula”

Vasario 15 d.

Folkloro ansamblio “Sedula” koncertas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai P. Avižonio regos centre

Vasaris

Užgavėnių popietė “Šalta žiema šalin eina”. Tradicinių Užgavėnių valgių paroda

Kovo 11 d.

Folkloro ansamblio “Sedula” kelionė į Latviją ir koncertas “Esame drauge” Nepriklausomybės  atkūrimo dienai Lietuvių bendruomenės namuose

Balandis

Atvelykio šventė “Riedėk, marguti margas”. Dalyvaus vaikų folkloro ansamblis “Abrūsėlis”

Gegužės 5 d.

Šventė “Gyvenimo Saule, esi tik viena”, skirta Motinos dienai. Dalyvaus Petro Avižonio regos centro vaikų folkloro ansamblis “Piemenėliai”

Gegužės
27 - 28 d.

Dainos ir šokio festivalis “Vejuosi bangą” Palangoje. Dalyvaus Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų ir LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai

Birželio 9 d.

Gubernijos rajono šventė “Ir aš čia gyvenu”. Dalyvaus Šiaulių apskrities mėgėjų meno kolektyvai

Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namai
Ginta Petrauskienė
Irena Volodkienė
(8~41) 545279

Vasaris

Liaudies meno parodos Šiaulių apskrities rajonų centruose: Akmenėje, Pakruojyje, Radviliškyje, Joniškyje, Šiaulių r. Kuršėnuose (atidarymas vasario 16 d.)

Balandžio 1 d.

Respublikinė liaudies meno darbų paroda, skirta Lietuvos tautodailininkų sąjungos 40-mečiui. Parodoje bus eksponuojamos visos  vaizduojamojo  ir  taikomojo liaudies meno šakos: tapyba., grafika, skulptūra, medžio dirbiniai, keramika, tekstilė, rankdarbiai, kalvystė, juvelyrika, paprotinis menas (verbos, margučiai, kaukės, sodai) ir kt. Parodos atidarymas balandžio 1 d. 13 val. (šeštadienį) Šiaulių dailės galerijoje, Vilniaus g. Nr. 245

Sausis

Tautodailininkų darbų  parodos  “Šiaulietiškas suvenyras” parodų salone “Devyni broliai” (Tilžės g. 151, Šiauliai)

Vasaris

Užgavėnių kaukės. Papročiai ir naujos tradicijos

Kovas

“Išėjusius atminkim”. Paroda skirta LTS 40 metų sukakčiai  (prisiminsime liaudies meistrus, pirmuosius Liaudies meno draugijos narius)

Balandis

Šiaulių apskrities tautodailininkų velykinių atvirukų ir margučių konkursinė paroda

Gegužė

Liucijos Lekienės nertų lininių rūbų  paroda “Vasara”

Birželis

Kosto Urbonaičio paroda “Gintaro papupošalai”

Kuršėnų miesto tautodailės ir amatų centre (Ventos g. 7, Kuršėnai) - nuolat veikianti Šiaulių apskrities tautodailininkų darbų paroda

Tautodailininkų folkloro ansamblis “Margulis” per Užgavėnes drauge su tautodailininkais koncertuos respublikinės parodos atidaryme, t. p. dalyvaus folkloro festivalyje “Žiemgala” Pakruojyje

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius
Laima Kelmelienė
(8~41) 523962
Aušros alėjos rūmai, Aušros al. 47
(8~41) 52 43 91

Vasario 14 -
kovo 10 d.

Užgavėnių kaukių paroda

Balandžio 4 - 29 d.

Paroda “Mirga marga margučių raštai”

Gegužės
19 - 20 d.

Senųjų amatų dienos Žaliūkių vėjo malūne

(Architektų g. 73, (8~41) 52 43 92)

Edukacinės programos (kaina nurodyta - vienam vaikui):

·    Puodų lipdymas senoviniai būdais (3 Lt)

·    Juostų vijimas žalvarinėmis plokštelėmis (3 Lt)

·    Archeologinis kostiumas (2 Lt)

·    Archeologinis kostiumas ir virvučių vijimas su akmenukais (3 Lt)

·    Monetos, jų istorija ir kaldinimas Lietuvoje (3 Lt)

·    Senovinė raštinė ir mokyklėlė (2 Lt)

·    Pynimas iš vytelių (3 Lt)

·    Kalėdinių žaisliukų darymas (3 Lt)

·    Kiaušinių marginimas (3 Lt)

·    Kaukių darymas (3 Lt)

·    Vėlinių žibintų darymas (2 Lt)

·    Atidaryk senovinę skrynią (2 Lt)

·    Simboliai ir ženklai (2 Lt)

·    Kryžiai (2 Lt)

·    Šventieji senojoje lietuvių liaudies skulptūroje (2 Lt)

Ats. Birutė Kielienė, (8~41) 52 43 94

Šiaulių “Aušros” muziejus
Donatas Jokūbaitis
(8~41) 523962

Informaciją parengė
Šiaulių m. kultūros centro Etninės kultūros skyrius
Vedėja Sigita Milvidienė
(8~41) 525693