Dainų diena 2018
Klaipėdos miestas

 

Sausio 12 d.

Dainos prie laužų. Renginys skirtas Laisvės gynėjų dienai. Dalyvaus Klaipėdos miesto folkloro kolektyvai

Sausio 25 d.

Pusiaužiemio šventė. Pagrindiniai dalyviai - vaikai ir jaunimas. Dainuos, šoks, žais daug judrių tradicinių lauko žaidimų. Jei bus sniego - lipdomos pilys, sniego seniai, vyks sniego mūšis. Etnokultūros centro kiemą per šią šventę aplankys “meška”. Renginio metu  planuojama surengti “Folkšoką” jaunimui

Sausis - birželis

Renginių ciklas “Savitas Klaipėdos kraštas” (Pokalbiai prie kavos puodelio apie Klaipėdos krašto papročius, tradicijas, istoriją. Taip gaivinama  klaipėdietiška popietinė  “kafijos” gėrimo tradicija)

Sausis - birželis

Tradiciniai etnomuzikavimo kursai vaikams ir jaunimui

Kovas

Mykolas Riomeris. “Lietuva”. Dalyvaus istorikas dr. Rimantas Miknys

Balandis

“Liudvikas Rėza ir jo epocha”. Dalyvaus istorikė dr. Nijolė Strakauskaitė

Vasaris

Užgavėnių kaukių paroda. Ekspozicijoje - Platelių apylinkių liaudies meistrų pagamintos Užgavėnių kaukės bei Klaipėdos universiteto studentų, vadovaujamų dėstytojos Elenos Matulionienės, darbai

Vasaris

Užgavėnių persirengėlių tradicija. Seminarai iš ciklo “Tautiškumo pagrindai”

Vasaris

Etnomokyklėlės “Užgavėnių belaukiant”. Šių renginių metu miesto moksleiviai susipažins su Užgavėnių tradicija, papročiais, dainomis, žaidimais, mokysis pasigaminti kaukes

Vasario 26 d.

Miesto Užgavėnių šventė ant Jono kalno. Prasidės persirengėlių eitynės, vėliau - Lašininio ir Kanapinio kova, Morės deginimas, blynų ir šiupinio ragavimas, šokiai ir linksmybės

Vasario 28 d.

Šiupinio šventė. Iki XIX a. švenčių šventimas Prūsijoje buvo reglamentuojamas karalių norminiais potvarkiais. Taip XVII a. pabaigoje buvo uždraustas Užgavėnių karnavalas, todėl Klaipėdos krašte ėmė rastis nauja tradicija. Tarpukario Klaipėdoje, Šaulių namuose, “Viktorijos” viešbutyje, inteligentija, visuomeninės organizacijos rinkdavosi į Šiupinio šventę. Renginio metu grodavo pučiamųjų orkestras, susirinkusius aplankydavo Užgavėnių persirengėliai, tradiciškai buvo valgomas šiupinys, kurio receptūra Mažojoje Lietuvoje yra savita. Šiandien Šiupinio šventė - atgaivinta lietuvininkų tradicija. Ji rengiama kartu su lietuvininkų bendrija “Mažoji Lietuva”

Kovas

Klaipėdos Vydūno vid. mokyklos moksleivių darbų Velykų tema paroda

Kovas - balandis

Edukaciniai Velykų renginiai moksleiviams. Tradiciniai margučių dažymo būdai, Velykų papročiai, dainos, žaidimai

Balandis - gruodis

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro gimtadienis. Renginių ciklas, kuris tęsis iki gruodžio mėn.

Balandžio 23 d.

Atvelykio šventė vaikams ir jaunimui Etnokultūros centro kieme. Šventėje veiks vaikų mugelė. Vaikai čia šoks, dainuos, žais senuosius sporto žaidimus, varžysis, ridendami margučius, supsis, bendraus su bendraminčiais. Tokia šventės forma jau tampa tradicija

Gegužė - rugsėjis

Tarptautinio projekto “Kultūrinio tapatumo stiprinimas Klaipėdos ir Tczew‘o (Lenkija) regionuose” renginiai: regioninių kultūrų šventės Lenkijoje ir Lietuvoje (kulinarinio paveldo pristatymas,  tradicinių amatų renginiai, folkloro koncertai, poezijos skaitymai), šeimų festivalis, kultūrinės konferencijos

 (Jei bus gautas finansavimas pagal INTERREG-3a Kaimynystės programą)

Gegužė

Margaritos Macijauskienės sukurtų šiaudinių sodų paroda 

 

Birželio 9, 11 d.

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras jau antri metai Meridiano aikštėje organizuoja Klaipėdos metturgius. Juose dalyvauja amatininkai, vyksta folkloro kolektyvų koncertai. Miesto svečiai ir klaipėdiškiai turi galimybę susipažinti su demonstruojamais tradiciniais amatais, patys šiuos amatus išbandyti, o patikusį dirbinį - įsigyti

Birželis

Renginiai iš ciklo “Folkloro vakarai senamiestyje”. Dalyvaus Klaipėdos ir kitų miestų folkloro kolektyvai. Renginiai vyks Etnokultūros centro kieme

Birželio 23 d.

Joninių gegužinė ant Jono kalno. Smagioje Joninių gegužinėje dalyvaus  visi  Klaipėdos miesto folkloro ansambliai. Tradiciškai degs Joninių laužas. Puikus reginys - žvejiški fejerverkai,  vainikėlių plukdymas. Žymiausi miesto Jonai dainuos Joninių dainas

Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centras
Vežėjų g. 4, Klaipėda
Tel.: (8~46) 31211, faksas: (8~46) 410108,
El. paštas: ekc@balticum-tv.lt

Sausis

Koncertas “Žuvų giesmės” Plikiuose, Klaipėdos r. Programoje - Pamario krašto dainos, šokiai, pasakojamoji tautosaka

Kovo 8 d.

Dalyvavimas Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Liaudies muzikos katedros 30-mečiui skirtame folkloro vakare

Gegužė

Dalyvavimas tarptautiniame folkloro festivalyje “Skamba skamba kankliai”

Birželis

Naujos kompaktinės plokštelės “Bėki, laivuži” pristatymas Etnokultūros centre

Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro
folkloro ansamblis “Kuršių ainiai”
Jolita Vozgirdienė
Mob.: 8~673 14737
Alvydas Vozgirdas
Mob.: 8~676 38974

Gegužė - birželis 

Lietuvių kultūros pristatymas užsienio turistams. Koncertai Etnokultūros centro kieme

Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro
tradicinės instrumentinės muzikos ansamblis “Senoliai”
Elena Šalkauskienė
Mob.: 8~612 90508
Jonas Petrauskas
Mob.: 8~699 36012

Sausio 14 d.

Dalyvavimas džiazo muzikanto ir kompozitoriaus Romo Malinausko jubiliejiniame vakare

Kovas

Naujos kompaktinės plokštelės pristatymas Etnokultūros centre

Kovas

Velykinė šventė bei naujos Velykų programos pristatymas miesto visuomenei

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro
folkloro ansamblis “Alka”
Vida Morkūnienė
M
ob.: 8~61041414
Jonas Petrauskas
Mob.: 8~699 36012

Sausis - birželis

Naujos A. ir J. Juškų dainų programos “Per didį Nemunėlį” pristatymas krašto visuomenei

Balandis

Kompaktinio disko “Aš nusieičiau į Klaipėdužę” pristatymas Etnokultūros centre

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro
jaunimo sambūris “Audenis”
Valerija Jankūnaitė
M
ob.: 8~650 13593

Gegužės 6 d.

Respublikinė vaikų ir jaunimo krikščioniškų giesmių popietė “Giesmių giesmelė” Alkiškiuose

Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro
vaikų folkloro ansamblis “Vorusnėlė”
Dalia Kiseliūnaitė
Mob.: 8~688 55649

Kovas

Kompaktinės plokštelės pristatymas Etnokultūros centre

Balandis

Atvelykio šventė Neringos istorijos muziejuje (Žvejo sodyboje)

Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro
vaikų folkloro ansamblis “Kuršiukai”
Margarita Macijauskienė
Mob.: 8~615 50507
Vaidotas Macijauskas
Mob.: 8~699 82384

Balandis

Bendras  etnokultūrinis vaikų folkloro kolektyvų “Smiltelė”, “Smeltužė”, “Alkiukai” projektas

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro
vaikų folkloro ansamblis “Alkiukai”
Elena Šalkauskienė
M
ob.: 8~612 90508

Sausio 12 - 13 d.

“Penkiolika metų prie Laisvės laužo” Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos kiemelyje, Jaunystės g. 1. Renginy bus siekiama atkurti Sausio 13-osios įvykius, jų dvasią, nuotaiką. Per simbolinį laiko tarpą - 15 valandų (per naktį) - renginio dalyviai bursis prie Laisvės laužo, kaip Laisvės gynėjai prieš 15 metų, dainuos dainas, šoks šokius, gers arbatą, valgys sumuštinius, kareivišką košę. Planuojama rodyti filmą, vaizduojantį tragiškus 1991 m. sausio įvykius. Organizatoriai - Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija,  Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos studentų atstovybė, Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos studentų folkloro grupė “Aitvaras”

Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija
Jonas Kavaliauskas
Mob.: 8~674 35177

Vasario 16 d.

Lietuvos valstybės atkūrimo šventė S. Narutavičiaus dvare, Telšių r.

Vasario 28 d.

Užgavėnės Veiviržėnuose

Kovo 22 d.

Pavasario lygiadienis Šventojoje

Balandžio 29 d.

Koncertinės programos  “Neik per linų laukelį...” pristatymas S.Dacho namuose

Klaipėdos universiteto Menų fakulteto
folkloro ansamblis “Auksodis”
Rūta Vildžiūnienė
Mob.: 8~684 40680

Sausio 1 d.

“Žemaičių alkieriaus” vakaronė Vaikų dailės mokykloje, pradedant Naujuosius metus

Sausio 6 d.
18 val.

Teatralizuota Trijų karalių šventė miesto visuomenei KU Jūrų technikos fakulteto salėje (Bijūnų g. 17). Skambės giesmės, apsilankys Trys karaliai, angelai. Vėliau - liaudiška muzika, šokiai

Vasario 26 d.
12 val.

Tradicinės improvizuotos Užgavėnės kartu su Vaikų dailės mokyklos moksleiviais. Senelių globos namų lankymas

Vasario 28 d.
18 val. 

Tradicinis žemaitiškas Užgavėnių vakarėlis “su ličynomis” Klaipėdos miesto visuomenei KU Jūrų technikos fakulteto salėje (Bijūnų g. 17)

Balandžio 2 d.
12 val.

Žemaitiškieji, senoviškieji, ilgieji Kalvarijos kalnai, giedami pagal seną žemaičių kaimo tradiciją (Paryžiaus komunos g.)

Balandžio 17 d.
12 val.

Antroji Velykų diena - tradicinė alkieriškių šventė su šeimomis ir artimiausiais bičiuliais (Paryžiaus komunos g.). Velykų pyrago ragavimas, žaidimai ir mainai margintais kiaušinukais

Balandžio 20 d.
18 val.

“Žemaičių alkieriaus” 17-os metų veiklos paminėjimas (Paryžiaus komunos g.)

Balandžio 23 d.

Tradicinė “Alkieriaus” šventė atvelykio proga - išvyka į pasirinktą Lietuvos vietą

Gegužės 8 d.
18 val.

Vakaras Motinos dienai Vaikų dailės mokykloje. Dainos, eilėraščiai, pasakojimai apie gyvas ir jau išėjusias motinas

Gegužės 27 d.

Pažintinė kelionė į pasirinktą Lietuvos vietovę, bendras vakarėlis su pasirinktos vietovės bendruomene, supažindinant su ŽKD ir jos skyrių veikla

Birželio 10 d.

“Po atviru dangumi” - linksmas Klaipėdos visuomenės lauko vakarėlis

Birželio 23 d.

Dalyvavimas miesto Etnokultūros centro rengiamoje Joninių šventėje ant Jono kalnelio

Žemaičių kultūros draugijos Klaipėdos m. skyrius
“Žemaičių alkierius”
Veiklos koordinatorė - Vida Čepulienė
Tel.: (8~46) 255482
Mob.: 8~604 88056
Muotinelė - Janina Zvonkuvienė
Tel.: (8~46) 312875

Sausio 1 d.
12 val.

K. Donelaičio pagerbimas jo gimimo dieną prie jam skirto paminklo. Tai graži uostamiesčio šviesuomenės tradicija, tęsiama jau aštuonioliktus metus. Ją dar sovietmečiu inicijavo Mažosios Lietuvos kultūros ir istorijos puoselėtojas, fotografas, žurnalistas, visuomenės veikėjas Bernardas Aleknavičius

Sausio 15 d.

Renginiai 1923 m. sausio 15 d. sukilimui paminėti.  1923 m. sausio 15 d. Mažosios Lietuvos ir Lietuvos savanorių pajėgos įžengė į Antantės valdomą Klaipėdą ir užėmė prancūzų prefektūrą. Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Didžiosios Lietuvos

Sausio 23 d.

I. Simonaitytės premijos įteikimas Viešojoje bibliotekoje ir Agluonėnuose. Renginių metu bus paminėtas rašytojos Ievos Simonaitytės  109-asis gimtadienis. Bus įteikta dvidešimtoji literatūrinė Ievos Simonaitytės premija. Kita premija  bus įteikta Agluonėnuose - I. Simonaitytės gimtinėje

Vasario 7 d.

Susitikimas su istorijos knygų apie Kuršių neriją autore, istorike dr. Nijole  Strakauskaite

Kovo 10 d.

Vakaras, skirtas Reisgių šeimos atminimui (su Dovilų etnokultūros centru)

Martynas Reisgys - aktyvus visuomenės, politikos veikėjas. Atstovavo Klaipėdos apskričiai Mažosios Lietuvos tautinėje taryboje, rinko lėšas lietuviškai veiklai plėsti. 1923 metais, prasidėjus Klaipėdos krašto sukilimui, M.Reisgys įsitraukia į sukilėlių Direktoriją, vėliau jai vadovauja.

M. Reisgys - Dovilų šaulių būrio vadas, buvo Dovilų bažnyčios bei Stučių pradinės mokyklos tarybų narys, Jurgių kaimo seniūnas, dalyvavo “Sandoros” veikloje. Už nuopelnus Lietuvai aktyvus veikėjas buvo apdovanotas DLK Gedimino II laipsnio ordinu, Šaulių žvaigžde, o Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas jį apdovanojo Klaipėdos 1923 m. sausio 15 d. sukilėlio medaliu. Naciams atplėšus Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos, M. Reisgys pasitraukė į Didžiąją Lietuvą. Vėliau buvo suimtas, tardomas, kankinamas. Mirė Mauthauseno koncentracijos stovykloje. Šeima ištremta į Sibirą

Balandžio 7 d.

Vakaras, skirtas A. Brako 120 metinėms. Adomas Brakas - visuomenės veikėjas, Mažosios Lietuvos lietuvių kultūrinio gyvenimo organizatorius, dailininkas, architektas, pedagogas, režisierius, publicistas

Gegužės 13 d.

Kapinių šventė Bitėnuose. Tai tradicinis renginys. Bendrijos nariai kasmet gegužės  antrą šeštadienį  dalyvauja Kapinių šventėje Bitėnų, Rambyno, Tolminkiemio kapinėse, lanko Vydūno, M. Jankaus, V. Banaičio, E. Kondratavičienės, K. Donelaičio, kt. kapus, pagerbia mirusiuosius  maldomis ir giesmėmis

Birželio 3 d.

Tradicinis lietuvininkų susirinkimas. Lietuvininkų bendrijos “Mažoji Lietuva” skyriai veikia Šilutėje, Tauragėje, Vilniuje, Kaune, Palangoje, Kretingoje ir kt. Lietuvininkai kasmet rengia susitikimą, kurio metu aptariami nuveikti darbai, ateities planai, šiandienos aktualijos

Lietuvininkų bendrija “Mažoji Lietuva”
Rūta Mačiūnienė
Tel.: (8~46) 250772

Sausio 15 d.

Pusiaužiemio šventė Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre

Balandis

Koncertas “Išlek gervelė” bei abiturientų palydėtuvės “Ąžuolyno” gimnazijoje

Klaipėdos “Ąžuolyno” gimnazijos vaikų
folkloro ansamblis “Gervelė”
Asta Strumilienė
Mob.: 8~612 76976

Sausis

Lopšinių vakaras “Čiūčia liūlia, mažutėli” Klaipėdos “Verdenės” pagrindinėje   mokykloje. Dalyvaus 1 - 2 klasių moksleiviai ir jų tėveliai

Vasaris

Miesto Užgavėnių šventė ant Jono kalno, Klaipėdos “Verdenės” pagrindinėje mokykloje

Kovas

“Skambėk, pavasarėli”. Folklorinis renginys, skirtas grįžtantiems paukščiams, Klaipėdos “Verdenės” pagrindinėje mokykloje

Balandis

Jurginės Klaipėdos “Verdenės” pagrindinėje mokykloje

“Verdenės” pagrindinės mokyklos vaikų
folkloro ansamblis “Gurgutis”
Vilija Prikockienė
Tel.: (8~46) 351170

Balandis

Regioninė vaikų ir jaunimo folkloro šventė “Kai aš mažas buvau”

 

Klaipėdos vaikų ir jaunimo klubo “Želmenėlis”
folkloro studija “Kibirkštėlė”
Jolita Vozgirdienė
Mob.: 8~673 14737

Kovo 21 d.

Pavasario lygiadienio paminėjimas Klaipėdos laikrodžių muziejuje. Renginys iš ciklo “Saulės takas ratu”

Birželio 23 d.

Vasaros saulėgrįžos paminėjimas Klaipėdos laikrodžių muziejuje. Renginys iš ciklo “Saulės takas ratu”

Klaipėdos laikrodžių muziejus
Liepų g. 12, Klaipėda
El. paštas: klm@takas.lt
Danutė Menkutė
Tel.: (8~46) 410417


Informaciją parengė
Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centras
Irena Niūniavaitė
Tel.: (8~46) 410108
El. paštas: ekc@balticum-tv.lt