English

 

BALTICA   2020

Birželio 19 - 24

 

 Tema: APEIGA

 

2020 m. festivaliu „Baltica“ numatyta kreipti dėmesį į dvasinę žmogaus, bendruomenės, visuomenės plotmę ir būdus, kuriais įvairių tautų, etninių grupių kultūros tradicijos siekė harmonizuoti patį žmogų, jo santykį su aplinka, savo likimu, aukštesnėmis sferomis, todėl kertine festivalio ašimi pasirinktas ritualas. Bus siekiama parodyti įvairių tautų papročius, apeigas, praktikas, kurios taikytos tiek išskirtiniais, tiek kasdieniniais žmogaus gyvenimo atvejais: kalendorinėse šventėse, žmogaus gimimo, brandos, vedybų, mirties virsmuose, žemės ūkio, amatų, kitų darbų cikluose, gaminant maistą ir gėrimus, stiprinant fizinę ir dvasinę sveikatą, numatant ateitį ir t.t. Ritualuose persipina žodinė raiška, vokalinė ir instrumentinė muzika, judesys, simboliai, tikėjimai, neretai ir tam tikri magijos elementai. Visa tai įtraukia ir jungia žmones.


 

 


 

 


Sekite naujienas